DOCTYPE در HTML


نوشته شده توسط: مهدی قاسمی

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳


HTML

بعضی مواقع ممکن است در طراحی صفحه HTML  خود به مشکلاتی بر بخورید که شما را به ستوه بیاورد و هرچه تلاش می کنید   بی فایده است.ما کاری نداریم که شما یک برنامه نویس یا طراح عادی باشید یا یک برنامه نویس پیشرفته.مطمئنا همه به این مشکل برخورده ایم.

این خطا ها ممکن است در کد نویسی شما باشد یا جا انداختن تگ ها و هر چیز دیگر ... .

اما از این ها بگذریم ...

روشی وجود دارد خیلی راحت و ممکن است در صورت رعایت نکردن به مشکل بخورید و آن دستور  !DOCTYPE در صفحات HTML  .

تعریف و استفاده

!DOCTYPE باید قبل از هر چیزی در سند HTML  قرار گیرد.

!DOCTYPE یک تگ HTML  نیست بلکه یک دستورالعمل می باشد که به مرورگر خود می گوید محتوای وب در چه نسخه ای از HTML  باید نوشته شود.

نکته: !DOCTYPE حساس به حروف نیست.

انواع !DOCTYPE :

HTML  5

این نوع نیازی به توضیح ندارد فقط همین رو بگم  تمام تگ هایی که  منسوخ نشده اند را پشتیبانی می کند به علاوه همه ی تگ های جدید HTML  .

 

 

 

HTML 4.01  strict

این DTD  شامل همه عناصر و ویژگی های HTML  می باشد، اما عناصر نمایشی و توصیه شده شامل این نوع نمی باشد مثل تگ Frameset  . fontهم در این نوع قابل استفاده نمی باشد.

 

 

 

HTML 4.01 Transitional

این DTD  شامل همه عناصر و ویژگی های HTML  می باشد، و عناصر نمایشی و توصیه شده هم شامل این نوع می باشد مثل تگ Frameset  . fontهم در این نوع قابل استفاده نمی باشد.

 

 

 

HTML 4.01 Frameset

این DTD شبیه  HTML 4.01 Transitional ،اما در این نوع ،frameset هم قابل استفاده می باشد.

 

 

 

XHTML 1.0 Strict

این DTD  شامل همه عناصر و ویژگی های HTML  می باشد، اما عناصر نمایشی و توصیه شده شامل این نوع نمی باشد مثل تگ Frameset  . fontهم در این نوع قابل استفاده نمی باشد.

نشانه گذاری باید مانند شکل XML  به خوبی نوشته شود.

 

 

 

XHTML 1.0 Transitional

این DTD  شامل همه عناصر و ویژگی های HTML  می باشد، و عناصر نمایشی و توصیه شده هم شامل این نوع می باشد مثل تگ Frameset  . fontهم در این نوع قابل استفاده نمی باشد.

نشانه گذاری باید مانند شکل XML  به خوبی نوشته شود.

 

 

 

XHTML 1.0 Frameset

این DTD  شبیه  XHTML 1.0 Transitional می باشد اما اجازه استفاده از Frameset  را هم می دهد.

 

 

 

XHTML 1.1

این DTD شبیه به XHTML 1.0 Strict می باشد ، اما به شما اجازه اضافه کردن ماژول هم می دهد.(به عنوان مثال برای ارائه پشتیبانی زبان های شرق آسیا).

 

 

 

عناصر HTML   و DOCTYPES

به این جدول نگاه کنید که نشان می دهد کدام عنصر HTML  زیر مجموعه کدام DTD  ها می باشد.

 نام

نظر ، پیشنهاد ، انتقاد


مراجع (Refrences)

لیست مطالب دسته انتخاب شده

کلمات کلیدی