مقدمه ای بر CSS


نوشته شده توسط: مهدی قاسمی

یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۳


CSS

مقدمه ای بر CSS

قبل از شروع  css شما باید مقدمه ای از html بدانید .

می توانید از اینجا مطالب آموزشی گروه نرم افزاری حامی را مشاهده کنید.

خلاصه بگم css مدل نمایش عناصر html را مشخص می کند.

شاید عکس پایین بیشتر منظور css را برساند.

CSS را به 3 روش می توان تعریف کرد:

1-استفاده از CSS در درون تگها ( inline CSS)

مثال:

 

2-نوشتن دستورات CSS درون تگ style  وقرار دادن در هدر سایت:

مثال:

 

3-نوشتن دستورات در فایلی دیگر با پسوند CSS  و فراخوان آن در هدر سایت:

مثال:فایلی به شکل زیر با پسوند CSS  ایجاد کنید.

 

وسپس این فایل را به صورت زیر به  هدر سایت الصاق می کنیم.نام

نظر ، پیشنهاد ، انتقاد


مراجع (Refrences)

لیست مطالب دسته انتخاب شده

کلمات کلیدی